Integritetspolicy.

Denna policy är framtagen i syfte att tydliggöra hur vi via vår webbplats samlar in och behandlar personuppgifter. Vår integritetspolicy anger också vad du ska göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår hemsida.

Hur vi använder uppgifter om våra besökare
Uppgifterna du lämnar till oss via vår webbplats används i det syfte som beskrivs i samband med att du lämnar uppgifterna.

Om du lämnar dina uppgifter för att boka en tid för fotografering, är det primärt i detta syfte som uppgifterna används. Uppgifterna kan även användas för att informera dig om vår verksamhet, som i nyhetsbrev.

Vi fråga aldrig efter uppgifter såsom ditt bankkonto eller personnummer via hemsidan eller epost.

Uppgifter som kan vara aktuella i samband med utskick av nyhetsbrev eller annat informativt innehåll är namn, telefonnummer och epost.

Cookies
Vår webbplats använder cookies. Läs mer här om detta.

Google Analytics
Byingemo.se använder Google Analytics – ett statistikverktyg från Google. Syftet är att få information om hur våra besökare använder vår webbplats. För att på så vis kunna anpassa och utveckla vår hemsida utifrån våra besökares beteende.

Google Analytics använder bla script och cookies för att samla in information. Denna info lagras på Googles servrar. Google kan även överföra denna info till tredje part – om det krävs enligt lagen eller för att Google behöver det för att utveckla eller upprätthålla sin tjänst.

Om du inte vill att dina besök på Byingemo.se ska registreras i Google Analytics, så kan du enkelt installera en funktion i din webbläsare som stoppar detta.

Ändringar i vår integritetspolicy
Byingemo.se kan när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Besök sidan frekvent för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Kontakt
Du kan alltid begära en kopia på de uppgifter vi har om dig. Skicka ett meddelande till info@byingemo.se eller via snigelpost till By Ingemo AB, Fabriksgatan 38, 412 51 Göteborg.

Relaterad läsning: Här kan du ta del av våra allmänna villkor